Čo robí Technická správa bytových domov

Je pre nás veľmi dôležité, aby ľudia vedeli čím sa vlastne naša spoločnosť zaoberá s čím vie pomôcť vám a vášmu bytovému domu. Našou činnosťou nie je správa bytového domu v zmysle ako fungujú klasické správcovské spoločnosti. Naša spoločnosť sa nestará o organizačnú a finančnú stránku bytového domu.

To čomu sa venujeme my, je technická správa – to znamená, že priamo realizujeme údržbu bytového domu. Dali sme dokopy tím odborníkov z rôznych oblastí. Máme inštalatéra, máme elektrikára, máme plynárov, upratovačky a bežných technických pracovníkov.

V spolupráci s www.mojdomovnik.eu a www.havarijnasluzba.eu tak vieme zabezpečiť pre váš bytový dom priamo realizáciu všetkých potrebných technických služieb.

Zabezpečíme vám čistenie kanalizačného potrubia, výmenu žiarovky, alebo vodovodnej batérie, upratovanie spoločných priestorov, alebo kosenie trávnika.