Prostredníctvom našich certifikovaných elektrikárov zabezpečujeme havarijnú službu v oblasti rozvodov elektrickej energie. Naši pracovníci a zmluvní elektrikári vám vymenia ističe, opravia spotrebič, alebo prerobia kompletné elektrické rozvody v byte a dome.