Technickú správu bytových domov prevádzkuje spoločnosť

Krtkovanie s.r.o.
Sídlo: Karpatské námestie 10A, Bratislava 83106
IČO: 51 640 058

Tel: 0910 606 880
Mail: info@technickasprava.sk