• Pravidelné upratovanie spoločných priestorov
  • Umývanie podláh
  • Čistenie výťahov a schodísk
  • Umývanie okien
  • Dezinfekcia spoločných priestorov
  • Vypratávanie spoločných priestorov od odpadu